Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
1
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Izpildu lietas dalībniekam (parādniekam un piedzinējam) iespējams aktivizēt informācijas monitorēšanu Izpildu lietu reģistrā par savām izpildu lietām un to parāda apmēru, saņemot pieprasīto informāciju elektroniski.

Procesa apraksts

  1. Informācijas monitoringa aktivizēšana
    Persona Izpildu lietu reģistrā piesakās informācijas monitoringam par izpildu lietām, kurās tas reģistrēts kā dalībnieks.

Maksājumi

PozīcijaCena
Manas izpildu lietas5.00 EUR