Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
5
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pakalpojuma ietvaros iespējams saņemt informāciju par personas, kas abonē valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatu informācijas sistēmu tiešsaites režīmā, lietotāju apskatītajiem zemesgrāmatu nodalījumiem.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Personai, kas abonē valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatu informācijas sistēmu tiešsaites režīmā, jāraksta iesniegums par pakalpojuma pieslēgšanu.

  2. Iesnieguma apstrādāšana
    Veic nepieciešamās darbības pakalpojuma nodrošināšanai, kā arī izraksta rēķinu; pēc tā apmaksas persona saņem pakalpojumu.

  3. Pakalpojuma saņemšana
    Persona saņem izrakstu uz elektronisko pastu.

Maksājumi

PozīcijaCena
Izraksts par lietotāja apskatītajiem zemesgrāmatu nodalījumiem5.00 EUR