Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
1
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pakalpojuma ietvaros iespējams pieprasīt un saņemt izziņu par personai piederošiem nekustamiem īpašumiem, kas ierakstīti zemesgrāmatā uz personas vārda meklēt nekustamo īpašumu un par samaksu ieskatīties attiecīgajā zemesgrāmatas nodalījumā.

Procesa apraksts

 1. Autentificēšanās pakalpojuma saņemšanai
  Persona autentificējas vietnē www.zemesgramata.lv, lai uzsāktu pakalpojuma saņemšanu.

 2. Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamo datu ievade
  Persona, pieprasot pakalpojumu, sniedz informāciju, kas nepieciešama pakalpojuma sniegšanai - kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas veids

 3. Samaksa par pakalpojumu
  Persona veic samaksu par pakalpojumu, izmantojot vienoto maksājumu moduli.

 4. Izziņas saņemšana
  Persona saņem izziņu par piederošiem nekustamiem īpašumiem.

Maksājumi

PozīcijaCena
Maksa par izziņas pieprasīšanu no VVDZ5.00 EUR