Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
5
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Persona noslēdz līgumu un saņem rekvizītus piekļuvei datorizētai zemesgrāmatai abonēšanas režīmā. Pakalpojuma ietvaros iespējams sameklēt nekustamo īpašumu un par samaksu ieskatīties attiecīgajā zemesgrāmatas nodalījumā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai varētu saņemt pakalpojumu, ir jānoslēdz līgums par informācijas iegūšanu no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datu bāzes.

 2. Līguma noslēgšana
  Sagatavo un paraksta līgumu par datorizētās zemesgrāmatas izmantošanu, kā arī izraksta rēķinu; pēc tā apmaksas persona saņem lietotāja rekvizītus.

 3. Piekļuve datorizētajai zemesgrāmatai
  Persona izmanto lietotāja rekvizītus, lai piekļūtu un izmantotu valsts vienoto datorizēto zemesgrāmatu vietnē www.zemesgramata.lv

 4. Nekustamā īpašuma sameklēšana
  Nekustamā īpašuma sameklēšana pēc noteiktiem kritērijiem (adrese, kadastra numurs, nodalījuma numurs, nosaukums)

 5. Ieskatīšanās zemesgrāmatas nodalījumā
  Ieskatīšanās sameklētā nekustamā īpašuma zemesgrāmatas nodalījumā. Apmaksa par pakalpojumu tiek pieskaitīta mēneša rēķinam.

Maksājumi

PozīcijaCena
Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas informācijas sistēmas abonēšana tiešsaistes režīmā, ja sistēmā reģistrēti no viena līdz pieciem lietotājiem55.00 EUR
Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas informācijas sistēmas abonēšana tiešsaistes režīmā, par katru nākamo lietotāju (papildus 15. punktā noteiktajai pamatsummai)18.50 EUR