Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
3
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pakalpojuma ietvaros iespējams pasūtīt rēķinu par pakalpojumiem papīra formā.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Persona pasūta rēķinu par pakalpojumu papīra formā

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Persona saņem rēķinu uz elektronisko pastu, pa pastu vai Tiesu administrācijas kancelejā