Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
3
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Tiesu administrācija

Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010
 • Pirmdiena8.30 - 17.15
 • Otrdiena8.30 - 17.15
 • Trešdiena8.30 - 17.15
 • Ceturtdiena8.30 - 17.15
 • Piektdiena8.30 - 16.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Pakalpojums nodrošina iespēju uz portāla lietotāja e-pasta adresi saņemt informatīvu paziņojumu par izmaiņām lietās, kurās konkrētais lietotājs ir tiesvedības procesa dalībnieks. Informatīvajā paziņojumā tiek norādīta vispārīga informācija par lietā veiktajām izmaiņām. Maksa par pakalpojuma izmantošanu: 15,00 euro gadā.

Procesa apraksts

 1. Iesniegums par pakalpojuma pieslēgšanu
  Tiesu administrācijā jāiesniedz iesniegums, tajā norādot, ka vēlaties pieslēgt Tiesvedības datu monitoringa pakalpojuma izmantošanu. Iesniegumu var iesniegt arī elektroniski (elektroniskais dokuments jāsagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu), nosūtot to uz Tiesu administrācijas e-pasta adresi.

 2. Pakalpojuma priekšapmaksas veikšana
  Tiesu administrācija, pēc iesnieguma saņemšanas par pakalpojuma izmantošanu, sagatavo un nosūta iesniedzējam rēķinu, pakalpojuma priekšapmaksas veikšanai.

 3. Pakalpojuma pieslēgšana
  Lietotājs (fiziska vai juridiska persona) pēc rēķina saņemšanas veic pakalpojuma priekšapmaksu, par to informējot Tiesu administrāciju (nosūtot maksājuma uzdevuma apliecinošu kopiju). Tiesu administrācija, pēc maksājuma uzdevuma apliecinošas kopijas saņemšanas, lietotājam nodrošina iespēju saņemt (uz lietotāja reģistrēto elektroniskā pasta adresi) informāciju par izmaiņām lietās, kurās attiecīgā fiziskā vai juridiskā persona reģistrēta kā lietas dalībnieks. Tiesvedības datu monitorings lietotājam tiek piešķirts uz vienu gadu no pakalpojuma piešķiršanas brīža.

Saņemt pakalpojumu