Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
0
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pakalpojuma ietvaros tiek nodoršināts sistēmu saslēgums ar valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas informācijas sistēmu informācijas par zemesgrāmātu nodalījumu vai to daļu iegūšanai un atkalizmantošanai.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Noslēdz līgumu ar Tiesu administrāciju par pakalpojuma pieslēgšanu.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Nodrošina sistēmu saslēgumu ar Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas informācijas sistēmu.

 3. Pakalpojuma apmaksa
  Apmaksas termiņš balstoties uz noslēgto līgumu. Ar pakalpojuma izmaksām var iepazīties Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrāža 7. un 9. punktā.

 4. Pakalpojuma saņemšana
  Saņem pakalpojumu.

Maksājumi

PozīcijaCena
Zemesgrāmatu nodalījuma daļas nodošana atkalizmantošanai1.10 EUR
Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas aktuālās un vēsturiskās informācijas nodošana atkalizmantošanai4500.00 EUR