Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
5
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Informācija no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas pēc individuāla pieprasījuma (īpaši atlases kritēriji, statistikas pārskati u.c.)

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pieprasa pakalpojumu, norādot datu atlases kritērijus un nepieciešamo datu apjomu.

 2. Izmaksu aprēķināšana
  Aprēķina pakalpojuma sniegšanas izmaksas un izraksta rēķinu apmaksai.

 3. Pakalpojuma apmaksa
  Samaksa par pakalpojumu pēc izrakstītā rēķina

 4. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana elektroniski vai papīra formā.