Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
0
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pakalpojuma ietvaros iespējams saņemt informāciju par personai īpašumā esoša nekustamā īpašuma zemesgrāmatu nodalījumā veiktajām izmaiņām.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojuma pieprasīšanas veidi fiziskām personām:
  1) Pieslēdzoties sistēmai www.zemesgramata.lv "Mani dati", sadaļā "Pieteikt manu īpašumu uzraudzību" izvēloties sadaļu "Paziņojumi par pieņemtiem tiesnešu lēmumiem" un sekojot norādījumiem;
  2) Sūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz info@zemesgramata.lv tajā norādot personas vārdu/uzvārdu, personas kodu, e-pasta adresi pakalpojuma saņemšanai;
  3) Sūtot notariāli apliecinātu iesniegumu Tiesu administrācijai pa pastu uz adresi Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010;
  4) Rakstot iesniegumu Tiesu administrācijas kancelejā.

  Pakalpojuma pieprasīšanas veidi juridiskām personām:
  1) Pieslēdzoties sistēmai www.zemesgramata.lv "Reģistrētiem lietotājiem", sadaļā "Papildus pakalpojumi" izvēloties apakšsadaļu "Personas īpašumu monitorings" un sekojot norādījumiem;
  2) Sūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz info@zemesgramata.lv tajā norādot personas nosaukumu, reģistrācijas numuru, e-pasta adresi pakalpojuma saņemšanai;
  3) Sūtot notariāli apliecinātu iesniegumu Tiesu administrācijai pa pastu uz adresi Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010;
  4) Rakstot iesniegumu Tiesu administrācijas kancelejā.

 2. Pakalpojuma apmaksa
  Pakalpojuma apmaksa fiziskām un juridiskām personām atkarībā no pakalpojuma pieprasīšanas veida(skatīt 1.soli):
  1) Izmantojot vienoto maksājuma moduli;
  2) Ar pārskaitījumu pēc Tiesu administrācijas izrakstīta rēķina;
  3) Ar pārskaitījumu pēc Tiesu administrācijas izrakstīta rēķina;
  4) Ar pārskaitījumu pēc Tiesu administrācijas izrakstīta rēķina.

  Ar pakalpojuma izmaksām var iepazīties Tiesu administrācijas cenrāža 12.punktā https://likumi.lv/ta/id/291709.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Saņem informāciju par personai īpašumā esoša nekustamā īpašuma zemesgrāmatu nodalījumā veiktajām izmaiņām uz norādīto e-pasta adresi.