Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Ārvalstu finanšu instrumenta vai attīstības sadarbības programmas nosaukums: Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma "Valsts administrācija" Projekta nosaukums un numurs: “Darba kvalitātes nodrošināšana apelācijas instances tiesā”…
  Ārvalstu finanšu instrumenta vai attīstības sadarbības programmas nosaukums: Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma "Valsts administrācija" Projekta nosaukums un numurs: "Tiesu budžeta vadība", PA-GR0-1254 Projekta…
  Ārvalstu finanšu instrumenta vai attīstības sadarbības programmas nosaukums: Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma "Valsts administrācija" Projekta nosaukums un numurs: "Tiesas un tiesneša darba organizācija apelācijas…
  Projekta nosaukums: Pieredzes apmaiņa ar Ziemeļvalstu tieslietu sektora institūcijām tiesu jautājumos (PA-GRO-836) Projekta īstenošana: 09.2016.-12.2016. Galvenie projekta mērķi ir stiprināt sadarbību un zināšanu apmaiņu starp…
  Ārvalstu finanšu instrumenta vai attīstības sadarbības programmas nosaukums: Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma "Valsts administrācija" Projekta nosaukums un numurs: "Tiesneša palīga un sekretāra loma tiesā - iesaistes,…
  Ārvalstu finanšu instrumenta vai attīstības sadarbības programmas nosaukums: Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma "Valsts administrācija" Projekta nosaukums un numurs: "ES regula par fizisko personu datu aizsardzību un drošības…
  Ārvalstu finanšu instrumenta vai attīstības sadarbības programmas nosaukums: Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma "Valsts administrācija" Projekta nosaukums un numurs: "E-pierādījumu dzīves cikls", PA-GR0-1113 Projekta…
  Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Valsts administrācija”    Projekta nosaukums: Pieredzes un darba metožu apmaiņa tiesu komunikācijai ar masu medijiem un darbam ar patvēruma meklētāju lietām Nr. PA-GRO-1006 …
  Ārvalstu finanšu instrumenta vai attīstības sadarbības programmas nosaukums: Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma "Valsts administrācija" Projekta nosaukums un numurs: “Specializēto tiesu izveide”, PA-GR0-1354 Projekta…
  Ārvalstu finanšu instrumenta vai attīstības sadarbības programmas nosaukums: Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma "Valsts administrācija" Projekta nosaukums un numurs: “Pacientiem nodarītā kaitējuma kompensēšana”, PA-GR0-1378…