Statuss:
Noslēdzies
Tiesu administrācija 2007.gada 27.decembrī ar Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi ir noslēgusi līgumu par Eiropas Bēgļu fonda līdzfinansētā projekta „Bēgļu un patvēruma meklētāju tiesību uz taisnīgu tiesu ieviešanas pasākumi"…
Statuss:
Noslēdzies
Projekta prioritāte un aktivitāte: 2.prioritāte                     Rekomendāciju instrumentu un novērtēšanas metodoloģiju  izstrāde, lai…