Statuss:
Īstenošanā
logo

Projekta īstenošana: 01.02.2021.-31.01.2023.

Projekta vadošais partneris: Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

Projekta partneri:

Sabiedrības Integrācijas fonds, Iekšlietu ministrijas Valsts policija, Latvijas Republikas Prokuratūra un Tiesu administrācija

Projekta mērķis ir pilnveidot profesionālās spējas cīņā pret naida noziegumiem un neiecietību Latvijā, novērst un izskaust rasismu, ksenofobiju un citas netolerances formas un to izpausmes, it sevišķi tādas kā naida noziegumi un naida runa.

Projekta ietvaros Tiesu administrācija tiesnešiem organizēs mācības par diskriminācijas, naida runas, rasisma, ksenofobijas un citu netolerances formu identificēšanu, novēršanu un apkarošanu.