Tiesu administrācija ir tieslietu ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas organizē un nodrošina rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un zemesgrāmatu nodaļu administratīvo darbu (veic personāllietvedību tiesās un zemesgrāmatu nodaļās, plāno tiesu un zemesgrāmatu nodaļu budžetu un rīkojas ar piešķirtajiem finanšu līdzekļiem, nodrošina tiesas un zemesgrāmatu nodaļas ar materiāltehniskajiem līdzekļiem, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūru, uztur un administrē zvērinātu tiesu izpildītāju lietvedības sistēmu Izpildu lietu reģistru un tā moduli elektronisko izsoļu vietni).

Tiesu administrācijas adrese ir Antonijas iela 6, Rīga. Ar Tiesu administrāciju var sazināties pa telefonu +371 67063800.