Jaunumi

Šodien, 28. maijā, visā Eiropā tiek atzīmēta Vieglās valodas diena. Šī diena ir veltīta valodas pieejamībai un izpratnei par to, cik būtiski ir nodrošināt skaidru un viegli saprotamu komunikāciju visiem cilvēkiem, neatkarīgi no viņu lasīšanas prasmēm, izglītības līmeņa vai uztveres spējām.

Vieglā valoda ir īpaši vienkāršota valodas forma, kas palīdz nodrošināt, lai svarīga informācija būtu pieejama ikvienam. Tā ietver vienkāršus un skaidrus vārdus, īsus teikumus un loģisku struktūru, bieži papildinot tekstu ar attēliem un grafiskajiem elementiem.

Vieglā valoda ir solis tuvāk pieejamākai un iekļaujošākai sabiedrībai, tādēļ arī Tiesu administrācijai ir svarīgi komunicēt ar klientiem vieglajā valodā, lai ne tikai  padarītu savus pakalpojumus pieejamākus un saprotamākus, bet arī veidotu iekļaujošāku un draudzīgāku sabiedrību, kurā ikviens jūtas novērtēts un saprasts.

 

Vieglās valoda rokasgrāmata:  Liepa, D., Polinska, V. (zin. red.). Vieglā valoda. Rokasgrāmata. Latvijas Universitāte, 2022. https://www.apgads.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/Viegla_valoda/Viegla_valoda-rokasgramata.pdf

 

bilde