Tiesu administrācija ir apstiprinājusi darbības stratēģiju 2022.–2026. gadam. Kā galveno sasniedzamo mērķi ir izvirzījusi kļūt par mūsdienīgu iestādi, kas sniedz praktisku ieguldījumu tieslietu sistēmas vērtību uzturēšanā un attīstībā.

Tiesu administrācija ir noteikusi vairākas prioritātes turpmākajam darbības periodam: 

  • darbinieku izaugsme, profesionalitāte un motivācija;
  •  tiesiskuma stiprināšana;
  • informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetenču centra attīstība un stiprināšana;
  • darba organizēšana un sadarbības veicināšana iestādē un nozarē;
  • uzticības (iestādei, nozarei) un autoritātes celšana.

 

Andris Munda, Tiesu administrācijas direktors: ”Mūsu prioritātes nākamajam stratēģijas periodam ir tiesiskuma stiprināšana un labas pārvaldības principa nodrošināšana. Darbības virzieni tiks vērsti uz efektīvas, ērtas, sabiedrībai pieejamas un saprotamas tiesu sistēmas izveidi. Sniegsim visu nepieciešamo atbalstu tiesu efektīvai darbībai un attīstībai. Būsim atklāti un atvērti dialogam ar sabiedrību, to iesaistot nozīmīgu lēmumu pieņemšanā, tādējādi radot uzticību valsts pārvaldei un aizsargājot sabiedrības tiesiskās intereses. Mums ir svarīgs ikviens Tiesu administrācijā un tiesu sistēmā nodarbinātais, tāpēc arī turpmāk rūpēsimies par to labklājību un nodrošināsim stabilu un mūsdienīgu darba vidi.”

Ar Tiesu administrācijas darbības stratēģiju 2022.–2026. gadam varat iepazīties  šeit:

https://www.ta.gov.lv/lv/media/2336/download

 

Stratēģija