Jaunumi

Izdots Tiesu administrācijas  2021. gada publiskais pārskats elektroniskā versijā. Gada publiskais pārskats satur informāciju par Tiesu administrācijas, tiesu un citu saistīto iestāžu darba rezultātiem 2021. gadā.  Ar Tiesu administrācijas 2021. gada publisko pārskatu var iepazīties šeit!

2021. gadā turpinājās valstī izsludinātā ārkārtējā situācija, līdz ar to bija nepieciešams nodrošināt tiesas ar materiāltehniskiem līdzekļiem Covid-19 infekcijas mazināšanai un sniegt tehnoloģisko atbalstu attālinātā darba veikšanai.  Tiesas tika nodrošinātas ar papildu 500 datoriem, 32 videokonferenču iekārtām un 48 dokumentu atrādīšanas kamerām. Līdz ar jaunā videokonferenču servera CMS ieviešanu, no 2021. gada janvāra Tiesu administrācija nodrošina iespēju ikvienam lietas dalībniekam ērti pieslēgties tiesas sēdei attālināti, izmantojot personai pieejamos tehnoloģiskos resursus.

Lai informētu sabiedrību par iespējām izmantot pakalpojumus elektroniski, tika īstenota kampaņa „Ērtība ir vērtība!”, kuras  laikā tika skaidrots kā pieprasīt un saņemt no Tiesu administrācijas dažāda veida pakalpojumus attālināti. Notika arī tiesas pakalpojumu pilnveide, piemēram, Ārpustiesas ceļvedis, kurā izstrādāti vairāki scenāriji ģimenes tiesību jautājumos (Laulības šķiršanas, Uzturlīdzekļu piedziņas, Saskarsmes tiesību

2022. gadā Tiesu administrācijas lielākie izaicinājumi ir saistīti ar Tieslietu akadēmijas izveidi, e-lietas 2. posma ieviešanu  un vienotās Rīgas pilsētas tiesas izveidi.

 

Tiesu administrācijas 2021. gada publiskais pārskats šeit!