Jaunumi

No 2023. gada 10. februāra ir izmaiņas Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādī zemesgrāmatu pakalpojumiem (grozījumi MK 20.06.2017. noteikumos Nr.343).

Saskaņā ar Zemesgrāmatu likuma 134. pantā noteikto, nekustamā īpašuma īpašnieks var ieskatīties datorizēti uzturētajā nostiprinājuma žurnālā, nekustamo īpašumu lietās un personu rādītājā. Ņemot vērā minēto, ir izveidots e-pakalpojums – informācijas atlase par nekustamo īpašumu, kas dod iespēju fiziskai personai saņemt informāciju par sev piederošiem īpašumiem, kas apliecināta ar e-zīmogu.

Maksa par nodalījuma noraksta saņemšanu saskaņā 5. punktu “Zemesgrāmatu pilna nodalījuma elektroniska atlase, ja abonēšanas maksa netiek maksāta” iepriekš bija 5 eiro, bet tā kā turpmāk persona nodalījuma norakstu saņems apliecinātu ar e-zīmogu, tad pakalpojuma maksa ir palielināta par 0,20 centiem un šobrīd tā ir 5,20 euro. Tāpat izziņu par sev piederošiem īpašumiem turpmāk varēs saņemt apliecinātu ar e-zīmogu.

Lai veicinātu informācijas pieejamību sabiedrībai, izmantojot e-pakalpojumus, ir ieviests jauns pakalpojums "Datu atlase par viena zemesgrāmatu nodalījuma aktuālajiem nekustamā īpašuma īpašniekiem”. Šis pakalpojums nodrošinās informācijas saņemšanu strukturētā veidā.

 

infografika