Jaunumi
dators

Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien, 2023. gada 14. novembrī, izsludinājis grozījumus Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā un “ Par valsts kompensāciju  cietušajiem” likumā, kas paredz, ka no nākamā gada 1. janvāra par juridiskās palīdzības nodrošināšanu un valsts kompensāciju izmaksu cietušajiem atbildīgā iestāde būs Tiesu administrācija.

Juridiskās palīdzības administrācijas izdotu un spēkā esošu administratīvo aktu izpildi, nodrošinot pakalpojumu saņemšanu, kā arī to naudas līdzekļu piedziņu, kuri saistīti ar cietušajiem izmaksāto kompensāciju, ar 2024. gada 1. janvāri nodrošinās Tiesu administrācija. Tāpat Juridiskās palīdzības administrācijā līdz 2023. gada 31. decembrim iesniegto un neizskatīto iesniegumu izskatīšanu nodrošinās Tiesu administrācija kā Juridiskās palīdzības administrācijas saistību pārņēmēja.