Jaunumi
l

Sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Prokuratūru un Valsts policiju, ESF projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros, izstrādāta rokasgrāmata “Darbs ar virtuālo valūtu”.

Rokasgrāmatas mērķis ir sniegt vadlīnijas dažādos ar virtuālo valūtu saistītu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā.

Rokasgrāmata būs būtisks pienesums ikviena eksperta profesionālajām zināšanām un palīdzēs rast atbildes uz jautājumiem saistībā ar virtuālās valūtas izņemšanu, arestu, konfiskāciju.

Skatīt šeit: