Jaunumi

Rīgā, 30. novembrī notika informatīvs seminārs ekspertiem “Darbs ar kriptovalūtu”. Seminārā tika prezentēta rokasgrāmata darbam ar kriptovalūtu (virtuālo valūtu), ko ikdienas darbā, risinot jautājumus par kriptovalūtu, varēs izmantot izmeklētāji, prokurori un tiesneši.

Rokasgrāmata sniedz vadlīnijas praktiskajiem darbiniekiem darbam ar kriptovalūtu sākot ar kriminālprocesa izmeklēšanas stadiju, sniedzot kriptovalūtas jēdziena skaidrojumu, kā arī analizējot aresta uzlikšanas un virtuālās valūtas glabāšanas un realizācijas praktiskos aspektus, beidzot ar iztiesāšanas stadiju, sniedzot informāciju par virtuālās valūtas konfiskācijas starptautiskās tiesiskās sadarbības veidiem un iespējām, kā arī vērā ņemamiem cilvēktiesību aspektiem visa kriminālprocesa gaitā.

Rokasgrāmata darbam ar kriptovalūtu ir vairāku autoru – Jura Jaunuma, Daiņa Šteinberga, Kārļa Tipāna, Staņislava Gendeļa, Jūlijas Muraras-Kļučicas un Kristīnes Līces –  kopdarbs, savukārt rokasgrāmatas zinātniskais redaktors ir Dr.iur. Juris Juriss. Konsultatīvo atbalstu rokasgrāmatas tapšanā sniedza Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kibernoziegumu apkarošanas pārvalde.

Rokasgrāmatas izstrāde un seminārs organizēts Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Tiesu administrāciju ESF projekta ,,Justīcija attīstībai” (Nr.3.4.1.0/16/I/001) ietvaros.

 

seminars

 

seminars

 

 

 

Informāciju sagatavoja: Tieslietu ministrija