Informācija presei Jaunumi
attēls

2023. gada 19. janvārī, Rīgā notika Eiropas Komisijas līdzfinansēta projekta “Krimināltiesu datu bāze” konsorcija sanāksme, kurā analizēja projekta ieviešanas gaitu un sasniegtos rezultātus.  

Projekta ietvaros ir analizēti nepieciešamie dati vienotas Eiropas Savienības dalībvalstu krimināltiesu datubāzes (Eiropas Savienības dalībvalstu kriminālprocesā kompetento iestāžu reģistra) izveidošanai un veikta analīze, par to, kuri dati jau ir pieejami dalībvalstu informācijas sistēmās, lai izveidotu vienotu datu struktūru. Dati tika ieviesti nacionālā līmenī katrā partnervalstī un tiks izveidots pārsūtīšanas mehānisms uz Eiropas Savienības dalībvalstu kriminālprocesā kompetento iestāžu reģistru.

Sanāksmē projekta partneri prezentēja savas valsts projekta ieviešanas rezultātus, pastāstīja, kāds statuss ir krimināltiesu datu bāzes izveidei, pārrunāja projekta laikā gūtās atziņas un pieredzi, kā arī projekta vadošais partneris sniedza praktiskus ieteikumus projekta noslēguma ziņojuma sagatavošanai.

 

kopbilde

Konsorija sanāksmē piedalījās pārstāvji no Austrijas Federālās Tieslietu ministrijas, Ziemeļreinas -Vestfālijas Tielslietu ministrijas, Horvātijas Tieslietu un valsts pārvaldes ministrijas, Luksemburgas Tieslietu ministrijas, Somijas Tieslietu ministrijas, Grieķijas Tieslietu ministrijas. Dalībniekiem no Spānijas, Itālijas un Slovēnijas, kuri nevarēja pievienoties sanāksmei klātienē, bija iespēja to darīt tiešsaistē. Projektā piedalījās 10 Eiropas Savienības dalībvalstis.

Šī sanāksme bija projekta noslēguma pasākums. Projekta īstenošana ilga divus gadus un noslēdzas šā gada 31. janvārī.

Šis ir vēl viens no Eiropas Komisijas atbalstītajiem projektiem Eiropas Savienības dalībvalstu kopīgajam darbam, izstrādājot, ieviešot un pilnveidojot digitālu datu apmaiņu starp dažādām Eiropas Savienības dalībvalstu institūcijām, tādējādi veicinot vienotu tieslietu nozares digitalizāciju Eiropas Savienībā un liekot pamatu šādu tehnisku risinājumu izmantošanai arī Latvijā.