Jaunumi

Šodien, 27. septembrī notika Tiesu administrācijas organizēta Ārlietu ministrijas granta projekta “Atbalsts Ukrainas Augstākās tiesas kapacitātes nostiprināšanai Eiropas integrācijas kontekstā” (turpmāk tekstā – Projekts) tiešsaistes atklāšanas sanāksme sadarbībā ar projekta partneriem Latvijas Republikas Augstāko tiesu un Ukrainas Augstāko tiesu.

Atklāšanas sanāksmē piedalījās Latvijas Republikas Tiesu administrācijas direktors Andris Munda, Latvijas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs, Ukrainas Augstākās tiesas priekšsēdētājs Vsevolods Kņazevs (Vsevolod Knyazev), kā arī Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas pārstāvji, Ukrainas Augstākās tiesas pārstāvji un Projektā iesaistītās personas.

 

sanāksme

Sanāksmes gaitā dalībnieki tika iepazīstināti ar Projekta mērķiem, sasniedzamajiem rezultātiem, kā arī tika informēti par jau paveikto. Papildus no Ukrainas Augstākās tiesas tika sniegta prezentācija par tiesu darba organizatoriskiem jautājumiem strādājot kara apstākļos. Tā, piemēram, tika minēts, ka kopš kara sākuma 89 tiesu ēkas ir pilnībā vai daļēji sagrautas, 95 apelācijas tiesas ir apturējušas savu darbību, 40 tiesu ēkās tiesu darbs ir atjaunots, daudzu tiesu darbības teritorijas ir mainītas, tiesneši pāŗcelti darbam uz citām tiesām, daudzi tiesneši un tiesu darbinieki ar ieročiem rokās aizstāv Eiropas nākotni.

Jāatzīmē, ka Projekts tiek īstenots no 2022.gada augusta līdz 2022.gada novembrim un tā galvenais mērķis ir atbalsts Ukrainas Augstākās tiesas kapacitātes nostiprināšanai Eiropas integrācijas kontekstā.

Šī Projekta ietvaros plānotas šādas 3 galvenās aktivitātes:

  • Humānā palīdzība - ņemot vērā Ukrainas puses norādes, lai nodrošinātu tiesu darba nepārtrauktību Projektā ir plānots iegādāties un nodot Ukrainas Augstākai tiesai 22 portatīvos datorus.
  • Pētījuma sagatavošana – pētnieki no Latvijas nodrošinās pētījuma sagatavošanu, konsultējoties ar Ukrainas Augstākās tiesas ekspertiem. Aktivitātes ietvaros pētījums tiks sagatavots angļu valodā un izplatīts starp Ukrainas Augstākās tiesas pārstāvjiem.
  • Semināru cikls par emocionālās rehabilitācijas jautājumiem – plānots organizēt semināru ciklu ar mērķi sniegt psihoemocionālo atbalstu Ukrainas augstākās tiesas pārstāvjiem, veicot darba pienākumus kara un augsta stresa apstākļos.

 

Projekts atbilst Ilgtspējīgās attīstības mērķu 16.apakšmērķim: Veicināt miermīlīgu un iekļaujošu sabiedrību ilgtspējīgai attīstībai, nodrošināt taisnīgas tiesas pieejamību visiem un izveidot efektīvas, atbildīgas un iekļaujošas institūcijas visos līmeņos.

 

Projekts saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2022. gadā no attīstības sadarbības budžeta.