Jaunumi
sede

Šā gada 12.janvārī notika jaunizveidotā projekta “Tieslietu akadēmija” konsultatīvās padomes pirmā darba sanāksme.

Sanāksmē piedalījās pārstāvji no Tieslietu ministrijas, Tieslietu padomes, Tiesu administrācijas, Latvijas Tiesnešu mācību centra, Iekšlietu ministrijas, Ģenerālprokuratūras, Satversmes un Augstākās tiesas, tiesnešu pašpārvalžu institūciju (profesionālās pilnveides jautājumos) un biedrību, kā arī akadēmisko iestāžu pārstāvji.

Pirmajā darba sanāksmē Tiesu administrācija prezentēja konsultatīvās padomes pārstāvjiem projekta mērķus, pamatvirzienus un darbības, pārvaldības struktūru, kā arī tika pārrunāta turpmākā darba organizācija. Projekta “Tieslietu akadēmija” mērķis ir līdz 2025.gadam izveidot vienotu tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos, kas būtiski efektīvai tiesas spriešanai) kvalifikācijas pilnveides mācību centru – Tieslietu akadēmiju  –, nodrošinot iespēju ilgtermiņā plānot, izstrādāt un realizēt mācību programmas, t.sk. attīstot pētniecības virzienu un nodrošinot pamatu centra konkurētspējai Eiropas un pasaules līmenī.