Informācija presei Jaunumi
e-lieta

Otrdien, 12. oktobrī, Ministru kabinets skatīs Tieslietu ministrijas iesniegto likumprojektu "E-lietas koplietošanas risinājumu platformas likums" ar mērķi nodrošināt vienotu koordinētu e-lietas darbību un uzraudzību.

Likumprojekta galvenais mērķis ir nodrošināt koordinētu un pakāpenisku e-lietas ieviešanu, veidojot vienotu E-lietas darbības pārvaldību un uzraudzībuVienlaikus likumprojektā tiek regulēti jautājumi par e-lietas koplietošanas risinājumu platformu un tajā esošajiem e-lietas koplietošanas risinājumiem, personas datu apstrādi un informācijas pieejamību e-lietas portālā, kā arī likumprojektā tiek nostiprināts e-lietas uzraudzības padomes institūts.

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns: "Lielu e-sistēmu ieviešanā ir nepieciešams efektīvs pārvaldības un uzraudzības mehānisms. To apstiprina arī no Valsts kontroles saņemtie ieteikumi. Tieši tāpēc esam izstrādājuši šo likumprojektu par e-lietas ieviešanas vienotu uzraudzību, lai e-lieta tiktu ieviesta ātri, valstij izdevīgi un tā būtu ērti pieejama iedzīvotājiem. E-lieta ir moderns tehnoloģisks risinājums tieslietu sistēmā, veicinot iestāžu resursu efektīvu izmantošanu un uz cilvēku vērstu, ērtu, saprotamu tiesu elektronisko pakalpojumu nodrošināšanu."

E-lietas programmas ieviešana paredz kriminālprocesu, administratīvā pārkāpuma procesu, administratīvo procesu, civilprocesu, kā arī audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanas bērniem un nolēmuma izpildes procesu elektroniskā vidē, kā arī nodrošina elektroniski radītu datu un dokumentu efektīvu apmaiņu starp procesos iesaistītām valsts un pašvaldību iestādēm un personām, izmantojot e-lietas koplietošanas risinājumu platformu.

Norādāms, ka visu procesu pakāpeniska un koordinēta īstenošana elektroniskā vidē, jau izstrādāto tehnisko risinājumu izmantošana, nepieciešamības gadījumā tos pielāgojot, nevis radot analogus, ļaus paaugstināt valsts pārvaldes efektivitāti, kam ir netieša ietekme uz tautsaimniecības attīstību.

Minēto likumprojektu pēc apstiprināšanas Ministru kabinetā vēl jāizskata un jāpieņem Saeimā, bet plānots, ka tas stāsies spēkā 2021. gada 1. decembrī līdz ar e-lietas darbības uzsākšanu praksē.

E-lieta ir viena no digitālās transformācijas iniciatīvām, kura vairākos posmos paredz pāreju uz elektronisku izmeklēšanas un tiesvedības procesu, vispirms, e-lietas ieviešanas pirmajā posmā, izveidojot vienotu elektronisku tiesvedības procesu un nodrošinot informācijas apmaiņu starp tiesām, prokuratūru, procesa dalībniekiem un citām ar tiesvedību saistītu iestāžu informācijas sistēmām.

Papildu informācija:

Valsts kontrole savā revīzijas ziņojumā uzsvēra nepieciešamību nodrošināt e-lietas ilgtspējību, vienotu valstisku redzējumu par e-lietu, lai uzraudzītu e-lietas īstenošanu. Līdz ar to e-lietas programmas pārvaldībai un mērķu sasniegšanai šis likumprojekts piedāvā noteiktu organizatorisko struktūru, kas atrisina Valsts kontroles izteiktos ieteikumus.