Jaunumi
karogi

Pieejama Tiesu administrācijas darbības 2023. gada publiskā pārskata elektroniskā versija. Šajā pārskatā ir apkopota visaptveroša informācija par iestādes darbību un sasniegumiem 2023. gadā, kā arī plānotajām prioritātēm 2024. gadā.

Publiskajā pārskatā iekļauta informācija par:

  • finanšu resursiem un darbības rādītājiem: valsts budžeta finansējums un tā izlietojums 2023. gadā, izdevumu un ieņēmumu pārskats un ekonomiskie rezultāti
  • projektiem un iniciatīvām: būtiskākie projekti, kas īstenoti gada laikā un to ietekme uz sabiedrību;
  • tiesu personālu un statistiku: darbinieku skaita un kvalifikācijas izmaiņas, kā arī rajona (pilsētas) tiesās saņemto un izskatīto lietu statistikas dati;
  • nākotnes plāniem: stratēģiskie mērķi un uzdevumi 2024. gadam, kas vērsti uz tiesu sistēmas uzlabošanu un attīstību.

Pārskats ir izstrādāts ar mērķi nodrošināt caurskatāmību un detalizētu ieskatu Tiesu administrācijas darbībā, veicinot atklātību un uzticēšanos starp iestādi un sabiedrību.

 Aicinām iepazīties ar Tiesu administrācijas darbības 2023.gada publisko pārskatu : https://www.ta.gov.lv/lv/media/4113/download?attachment

parskats