Jaunumi

Pirms 20 gadiem nozīmīgs notikums tiesu neatkarības nostiprināšanā bija jaunas iestādes – Tiesu administrācijas nodibināšana, kuras pirmie soļi bija izveidot stratēģiju tiesu darbības nodrošināšanai, nepiemirstot par galveno mērķi un iestādes vērtībām. Paralēli tika piesaistīti starptautiski projekti sekmīgākai organizatoriskās struktūras un procesu izveidei.

 

 

bildē Andris Munda

 

 

Tiesu administrācijas direktors Andris Munda:

“Šajā nozīmīgajā gadadienā ir svarīgi atskatīties uz sasniegto kopš iestādes dibināšanas. Tiesu administrācijas attīstība ir bijusi ļoti dinamiska, esam attīstījuši un pilnveidojuši darba procesus un veikuši pasākumus, kas ir ļāvis mums sasniegt labākus rezultātus salīdzinoši īsā laikā .

Tiesu administrācijas prioritāte ir tiesiskuma stiprināšana, labas pārvaldības principa nodrošināšana un rūpes par mūsu  galveno vērtību – tiesu un Tiesu administrācijas darbiniekiem. Šo gadu laikā esam veiksmīgi ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, lai uzlabotu tiesu darba efektivitāti un pakalpojumu kvalitāti. Tāpat izstrādātas apmācību programmas, kas ir palīdzējis mūsu darbiniekiem attīstīt savas prasmes un kompetences, veicinot viņu personīgo un profesionālo izaugsmi. Īstenoti daudzi starptautiskās sadarbības projekti, stiprināta sadarbība ar Eiropas Savienības organizācijām. Iepriekš minētās darbības pavēra jaunas iespējas un perspektīvas mūsu iestādes attīstībai. Šie ir tikai daži nozīmīgi posmi, kas raksturo Tiesu administrācijas attīstību.

Nākotnē turpināsim pilnveidot mūsu darbu, lai sniegtu visu nepieciešamo atbalstu tiesu efektīvai darbībai un attīstībai, nodrošināsim un attīstīsim šogad pārņemtās funkcijas – kvalitatīva valsts apmaksātas juridiskās palīdzības sniegšana maznodrošinātajām personām un kompensāciju izmaksa krimināllietās cietušajiem.

 Tiesu administrācijas darbības virzieni būs vērsti uz efektīvu, ērtu, sabiedrībai pieejamu un saprotamu tiesu sistēmu, kā arī kvalitatīvu pakalpojumu izveidi.  Mūsu ieceres ietver daudzas ambiciozas iniciatīvas un attīstības virzienus, kā, piemēram, izveidot un kļūt par valsts nozīmes informācijas tehnoloģiju un komunikāciju kompetenču centru, turpināt ieviest jaunākās tehnoloģijas un inovācijas, lai uzlabotu darba procesus, efektivitāti un sniegto pakalpojumu kvalitāti. Tas ietvers mūsdienīgu procesu automatizāciju, datu analīzi, mākslīgā intelekta un citu digitālo risinājumu ieviešanu. Turpināsim īstenot e-lietas programmas kā digitālās transformācijas iniciatīvas nākamos attīstības posmus, pilnveidojot e-lietas koplietošanas risinājumu platformu un ar to saistītās informācijas sistēmas. Tāpat norisinās intensīvs darbs projekta “Tieslietu akadēmija” īstenošanā, lai ar nākamo gadu izveidotu jaunu, mūsdienīgu un vienotu tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un izmeklētāju kvalifikācijas pilnveides mācību centru, veicinot tiesas spriešanas efektivitāti, uzturot augstu tiesu sistēmas profesionāļu kvalifikāciju un viņu attīstību. Tāpat turpināsim rūpēties par darbinieku labklājību un nodrošināsim stabilu un mūsdienīgu darba vidi.

Šīs ir tikai dažas no galvenajām nākotnes iecerēm, un esmu pārliecināts, ka liela degsme, darbs un apņēmība ļaus sasniegt vēl augstākus rezultātus un sekmīgi īstenot mūsu izvirzītos mērķus.

 Vēlos pateikt lielu paldies Tiesu administrācijas un visu tiesu iestāžu kolektīviem, kā arī sadarbības partneriem par atbalstu un ciešo sadarbību. Lai mūsu kopīgie projekti un iniciatīvas turpinātu sniegt veiksmīgus rezultātus!"

 

 Atskats uz Tiesu administrācijas divdesmit darbības gadiem: