Jaunumi
lu

Tiesu administrācijas YouTube kanālā pieejams 2022. gada 5. decembrī Latvijas Universitātē (LU) notikušās Juridiskās fakultātes un Rīgas apgabaltiesas organizētās zinātniski praktiskās konferences videoieraksts: https://youtu.be/hV14PgWirtI

Konferencē pārrunāti apelācijas instances tiesas darba kvalitātes un efektivitātes jautājumi Covid-19 ierobežošanas apstākļos, kā arī nākotnes izaicinājumi, nodrošinot uz cilvēku tiesībām centrētu justīciju.

Plašāka informācija pieejama šajā saitē: https://tiesas.lv/aktualitates/rigas-apgabaltiesas-un-lu-juridiskas-fakultates-zinatniski-praktiskaja-konference-apspriestas-tenden-11699