Jaunumi
dialogs

Attīstot tiesu dialogu ar Ekonomisko lietu tiesas (ELT) tiesnešiem, 2022. gada 13. jūnijā Rīgas apgabaltiesa iepazīstināja ar jaunu tiesu prakses pētījumu un organizēja apaļā galda diskusiju, lai ar pirmās instances tiesas tiesnešiem pārrunātu aktuālos krimināltiesību jautājumus.

Diskusiju atklāja Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone un uzsvēra, ka jēgpilna tiesu dialoga attīstībai svarīgs ir gan analītiskais darbs, gan tikšanās klātienes formātā, turklāt jārēķinās ar realitāti, ka Ekonomisko lietu tiesas tiesnešu pamatdarba lielāko apjomu vēl vairākus gadus veidos tieši krimināltiesību nozares jautājumi.

Sanāksmes ievaddaļā atbildes uz Ekonomisko lietu tiesas tiesnešu jautājumiem sniedza Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnese Diāna Dumbre. Apskatāmie jautājumi skāra gan krimināllietas iztiesāšanas iespējas apsūdzētā prombūtnē, gan krimināllietā aizskarto mantas īpašnieku uzklausīšanu, gan arī problēmjautājumus procesos par noziedzīgi iegūtu mantu un citus. Diskusijā pārrunāja Ekonomisko lietu tiesas priekšsēdētāja Miķeļa Zumberga un citu pirmās instances tiesas tiesnešu uzdotos papildjautājumus.

Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas koordinācijas nodaļas virsprokurors Juris Juriss sniedza ieskatu aktuālajos jautājumos procesā par mantas atzīšanu par noziedzīgi iegūtu un saucot personu pie atbildības pēc Krimināllikuma 195. panta.

Tikšanās otrajā daļā Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīdze pētnieciski analītiskajos jautājumos Laura Māliņa iepazīstināja ar Rīgas apgabaltiesā veikto pētījumu “Ekonomisko lietu tiesas process civillietās un krimināllietās. Statistika. Problēmjautājumi. Iespējamie risinājumi.” Tajā secināts, ka Krimināllikuma 195. pants paplašina Ekonomisko lietu tiesas kompetenci līdz visiem Krimināllikuma pantiem, kuros ietvertie noziedzīgie nodarījumi var būt predikatīvi noziedzīgi nodarījumi. Pētījums apliecina, ka savulaik plānotā tiesnešu noslodze realitātē atšķiras gan ELT, gan Rīgas apgabaltiesā.

Sanāksmē klātesošie uzklausīja arī rezultātu pārskatu par Rīgas apgabaltiesas tiesnešu aptauju, kurā tiesneši vērtēja ELT darbu. Aptaujāto tiesnešu vidū gan Civillietu tiesas kolēģijā, gan Krimināllietu tiesas kolēģijā dominē uzskats, ka ELT pirmais darba gads kopumā vērtējams pozitīvi un ir ielikti labi pamati efektīvai un kvalitatīvai turpmākajai tiesas darbībai.

Diskusijas noslēgumā ELT tiesneši pateicās organizētājiem un viesim par dalīšanos pieredzē, izsakot vēlmi turpināt klātienē tiesu dialogu ar apelācijas instances tiesas tiesnešiem. Pirmās instances tiesas tiesneši izmantoja iespēju iepazīties ar vēsturisko Rīgas apgabaltiesas ēku, tiesas sēžu zāļu aprīkojumu, apskatīt tiesas bibliotēku un muzeju.

Informācijai: ELT piekritīgās lietas apelācijas instancē izskata Rīgas apgabaltiesa.

 

 

 

 

Papildu informācija: Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos (25713271; Raimonds.Locmelis@tiesas.lv)