Jaunumi
o

Šodien, 2023. gada 20. februārī, Rīgas pilsētas tiesā darbu sāk tiesnesis Dans Dibaņins, savukārt Rīgas rajona tiesā Jūrmalā –  tiesnese Evija Ofkante.

Evija Ofkante ir bijusi ilggadēja tiesneša palīdze pirmās instances un apelācijas instances tiesās, strādājot gan ar civillietām, gan krimināllietām. Kā tiesneša palīdzei Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijā darba pienākumos ietilpa nolēmumu un citu dokumentu projektu sagatavošana, normatīvo aktu, tiesu prakses un judikatūras izpēte, lietu sagatavošana iztiesāšanai un to noformēšana pēc iztiesāšanas, datu ievade un kontrole Tiesu informatīvajā sistēmā.

Pirms darba Rīgas apgabaltiesā tiesnese bijusi gan tiesas sēžu sekretāre, gan tiesneša palīdzi Kurzemes rajona tiesā Ventspilī. E.Ofkantei ir profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē un jurista kvalifikācija iegūta Latvijas Universitātē.

Tiesnesis Dans Dibaņins līdz šim bijis prokurors Nodokļu un muitas lietu prokuratūrā, strādājis par prokuroru Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūrā, kā arī – prokurors Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas prokuratūrā.

D.Dibaņinam ir profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē un jurista kvalifikācija iegūta Latvijas Universitātē.