Jaunumi
bilde

Šodien, 2023. gada 8. septembrī, Tiesu administrācijā norisinājās klātienes tikšanās ar tiesu darbiniekiem, kuri turpmāk sniegs atbalstu lietotājiem informācijas sistēmu jautājumos. Šie darbinieki palīdzēs nodrošināt lielāku atbalstu tiesām informācijas sistēmu un jauno tehnoloģiju jautājumos.

Sanāksmē Tiesu administrācijas direktors Andris Munda un Informācijas sistēmu un tehnoloģiju departamenta direktora vietnieks Jorens Liopa izteica pateicību tiesu darbiniekiem par uzdrīkstēšanos un iesaistīšanos atbalsta sniegšanā, kas turpmāk ļaus efektīvāk strādāt, izmantojot digitālās iespējas.

Atbalsta personu uzdevums būs sniegt pirmo atbalstu un konsultācijas informācijas sistēmu lietotājiem – tiesnešiem un tiesu darbiniekiem –, piedalīties sanāksmēs un mācībās, sniegt priekšlikumus informācijas sistēmu pilnveidei un identificēto problēmu risināšanai. Tāpat lietotājiem atbalstu līdzšinējā kārtībā turpinās sniegt gan Tiesu namu aģentūra, gan Tiesu administrācijas Informācijas sistēmu lietotāju atbalsta nodaļa.

bilde

Sanāksmes laikā Tiesu administrācijas pārstāvji stāstīja un prezentēja e-lietas projekta 2. posma aktivitātes, nākotnes digitālos rīkus, kā arī informēja par izmaiņu saskaņošanas un kļūdu risināšanas procesiem.

Klātesošajiem bija iespēja noklausīties arī komunikācijas jomas profesionāļa Ivara Svilāna lekciju “Kā kļūt par labāku komunikatoru. Un kādēļ tas ir svarīgi”.

Šādas klātienes mācības notika pirmo reizi un tajās piedalījās Tiesu administrācijas Informācijas sistēmu un tehnoloģiju departamenta pārstāvji un deleģētie tiesu darbinieki.