Jaunumi

Šodien, 10. maijā, tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere apmeklēja Tiesu administrāciju, lai iepazītos ar iestādes darbu un pārrunātu nākotnes attīstības virzienus.

Tiesu administrācijas direktors Andris Munda vizītes laikā ministri iepazīstināja ar iestādes pamatfunkcijām, to īstenošanu un uzdevumu izpildi, uzmanību pievēršot tiesiskuma stiprināšanas, tiesu personāla attīstības un labas pārvaldības principa nodrošināšanas jautājumiem.

tm

Sanāksmē tika iezīmēti iestādes nākotnes attīstības virzieni, akcentējot nepieciešamību attīstīt un stiprināt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetenču centru, kā arī turpināt attīstīt atbalsta funkciju centralizāciju tieslietu resorā. Tiesu administrācija ir pārņēmusi vairāku Tieslietu ministrijas padotībā esošo iestāžu grāmatvedības funkciju nodrošināšanu, kas pilnā apjomā tiek sniegtas Valsts probācijas dienestam, Datu valsts inspekcijai, Juridiskās palīdzības administrācijai un Valsts zemes dienestam. Tāpat tika pārrunāta arī Tiesu administrācijas īstenotā Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projekta “Tieslietu akadēmija” un E-lietas programmas 2. posma norise.

Tieslietu ministre I.Lībiņa-Egnere tikšanās laikā īpaši aicināja Tiesu administrāciju strādāt pie rīcības plāna, kas padziļinātu tiesnešu un tiesu darbinieku zināšanas par jautājumiem, kas skar vardarbību ģimenē: Aicinu padomāt, ko katrs varam darīt, lai Latvijā ikviens justos droši, tāpēc sabiedrībai būtu labāk jāizprot tiesu kompetence saistībā ar ģimenes tiesisko attiecību strīdu izskatīšanu. Rosināšu Tieslietu padomei tiesnešu mācību saturā iekļaut izglītojošus pasākumus par vardarbības tēmu.

tm22