Informācija presei Jaunumi

Šodien, 2022. gada 30. decembrī, Latvijas Republikas vēstniecībā Ukrainā nodoti 22 portatīvie datori un to aprīkojums, kas paredzēts Ukrainas Tieslietu ministrijas Kijivas Tiesu ekspertīžu zinātniski pētnieciskajam institūtam.

 

Andris Munda, Tiesu administrācijas direktors: “Portatīvie datori tiks nodoti institūtam, kas zaudējis savu datortehniku Krievijas iebrukuma laikā Ukrainā. Esam gandarīti, ka šādi varam palīdzēt Ukrainai. Tiesu ekspertīžu zinātniski pētnieciskajam institūtam tagad būs pieejama jauna, jaudīga un ātra datortehnika. Veicinot ekspertīžu veikšanas kvalitāti, tiks stiprināta Ukrainas tieslietu sistēma, kas šajos apstākļos ir ļoti būtiski.”

 

ukraina

 

Tiesu administrācija šo palīdzību Ukrainai īstenojusi projektā "Atbalsts Ukrainas Augstākās tiesas kapacitātes nostiprināšanai Eiropas integrācijas kontekstā".

Tiesu administrācijas īstenotā projekta mērķis bija Ukrainas tiesu pārvaldes un attīstības stiprināšana, kā arī emocionāli atbalstīt un palīdzēt materiāltehnisko zaudējumu atjaunošanā, kas radušies Krievijas iebrukuma dēļ.  

 

ukraina

 

Kijivas Tiesu ekspertīžu zinātniski pētnieciskais institūts ir vecākais un lielākais institūts Ukrainā ar vairāk nekā simts gadu vēsturi. Tam ir ievērojama autoritāte starp līdzīgām iestādēm gan Ukrainā, gan Eiropā. Katru gadu institūts veic vairāk nekā 60 000  ekspertīžu, īpaši skaļajās lietās. Kopīgi ar tiesām institūts organizē zinātniskās, praktiskās konferences un seminārus, kuros piedalās tiesneši, eksperti un zinātnieki par jautājumiem, kas interesē gan tiesu iestādes, gan ekspertus.