Jaunumi
gra

Ar 10. augustu Tiesu administrācija ir uzsākusi sniegt darba samaksas aprēķina uzskaites pakalpojumus Valsts zemes dienestam.

Šobrīd Tiesu administrācija sniedz pilna cikla grāmatvedības uzskaites pakalpojumus Valsts probācijas dienestam, Datu valsts inspekcijai un daļēji Valsts zemes dienestam.

Grāmatvedības funkcijas centralizēšana ir liels ieguvums visām sadarbības iestādēm un tieslietu resoram kopumā. Pārdalot grāmatvedības funkcijas uz Tiesu administrāciju, tiek optimizētas grāmatvežu amata vietas, tādējādi sekmējot Valsts pārvaldes reformu plānā 2020 noteiktā reformu virziena "Atbalsta funkciju centralizācija" īstenošanu.

Grāmatvedības funkciju pārņemšanas rezultātā četrās Tieslietu ministrijas padotības iestādēs uzskaites procesi notiek vienoti, kas nodrošina efektīvāku un pārskatāmāku procesu.

Andris Munda, Tiesu administrācijas direktors:"Novērtējam, ka tieslietu resora iestādes mums uztic savu grāmatvedības funkciju īstenošanu un kopīgiem spēkiem darbu paveicam maksimāli efektīvi. Pašlaik risinām sarunas ar citām iestādēm, kas mums ļautu kļūt par šīs jomas kompetenču centru tieslietu sektorā.  Funkcijas centralizēšanas mērķis ir uzlabot un efektivizēt uzskaites procesus, samazinot birokrātisko slogu un ieviešot jaunus robotizācijas pakalpojumus tieslietu sistēmā."

Turpinot uzskaites funkciju attīstību vienlaicīgi visās sadarbības iestādēs, tiek veicināta zināšanu un prasmju pilnvērtīga izmantošana.