Informācija presei Jaunumi

Piektdien, 10. jūnijā, Tiesu administrācija sniedza ziņojumu Tieslietu padomei par 2021. gada darba rezultātiem.

Aizvadītajā gadā viens no būtiskajiem darbiem bija tiesu darba nodrošināšana ārkārtējās situācijas Covid-19 apstākļos, tostarp tiesas tika nodrošinātas arpapildu 500 datoriem, 32 videokonferenču iekārtām un 48 dokumentu atrādīšanas kamerām, kā arī sniegts nodrošinājums aizsardzības līdzekļiem un personāla jautājumos.

Pērn attīstītas videokonferenču sistēmas, nomainot videokonferenču serverus pret modernākiem. Līdz ar jaunā videokonferenču servera CMS ieviešanu ir radīta jauna iespēja videokonferenču dalībniekiem – piedalīties tiesas sēdē videokonferenču režīmā, atrodoties ārpus tiesas telpām, izmantojot datoru ar kameru un mikrofonu vai telefonu, planšeti ar atbilstošu lietotni.

Ārkārtējās situācijas apstākļos tika nodrošināta Ekonomisko lietu tiesas darbības uzsākšana, t.sk. atlasīti tiesu darbinieki, nodrošinātas jauno tiesnešu un darbinieku mācības, iekārtotas jaunās tiesas telpas.

Tāpat tika gādāts par tiesas pakalpojumu klāsta pilnveidi  kā, piemēram, Ārpustiesas ceļvedis, kurā izstrādāti vairāki scenāriji ģimenes tiesību jautājumos (Laulības šķiršana, Uzturlīdzekļu piedziņa, Saskarsmes tiesības) un naudas piedziņai, pieteikumu brīdinājuma kārtībā iesniegšana ar vienotas platformas starpniecību.

Paralēli jauniem digitāliem pakalpojumiem notika kampaņa “Ērtība ir vērtība”, kuras ietvaros ar infografiku starpniecību tika uzskatāmi izskaidroti esošie tiesu pakalpojumu, lai tie kļūtu vēl pieejamāki attālinātā veidā. Kampaņas “ Ērtība ir vērtība”  ietvaros tika stāstīts par vairākiem e-pakalpojumiem, tostarp naudas līdzekļu atmaksu no Tiesu administrācijas kontiem, Zemesgrāmatas e-pakalpojumiem, virtuālo asistentu – Justa un Zinta – palīdzēšanas iespējām, e-veidlapām, nodevu e-kalkulatoru, kā arī informāciju, ko ērti apskatīt tiešsaistē tiesvedības gaitā, iesniedzot arī nepieciešamos dokumentus e-vidē.

2021. gadā ESF projekta mācībās, pieredzes apmaiņas pasākumos un konferencēs kopumā piedalījušies 4528 dalībnieki.

Ziņojumā tiks prezentēts arī šī gada lielākie izaicinājumi un tie ir saistīti ar abu Atveseļošanas fonda ietvaros projektu darba uzsākšanu -Tieslietu akadēmijas darba uzsākšanu un e-lietas turpinājumu, kā arī vienotās Rīgas pilsētas tiesas izveidi.

 

infografika