Jaunumi
grāmata

Valsts valodas diena ir atgādinājums rūpēties par latviešu valodu, tās kvalitāti un attīstību, arī tiekties pēc izcilības valsts valodas prasmē, kā to norādījis Valsts prezidents Egils Levits.[1] Katrs no mums to var darīt individuāli ikdienas valodas lietojumā, taču novērtējams ir atbalsts darbavietā un darba pienākumos.

Tiesu administrācija saviem nodarbinātajiem un pilsētu (rajonu) tiesu un apgabaltiesu tiesnešiem un darbiniekiem nodrošina atbalstu, iespēju konsultēties un vērsties pie vecākās referentes lingvistes dažādos ar latviešu valodu saistītos jautājumos. Šajā gadā norisinājās lekciju cikls par vairākām latviešu valodas tēmām, atgādinot par gramatikas normām, dodot iespēju pārbaudīt zināšanas un uzdot jautājumus. Kopumā šo iespēju ir izmantojuši vairāk nekā 650 dalībnieku.

Infografika

Pērn publicējām Eiropas Sociālā fonda projektā “Justīcija attīstībai” tapušo rokasgrāmata “Latviešu valoda tiesu nolēmumos”, kas ir brīvi pieejama ne tikai tiesnešiem un tiesu darbiniekiem, bet arī citām juridiskām profesijām un jebkuram interesentam. Rokasgrāmatai šobrīd tiek veikti uzlabojumi un papildinājumi, lai nezaudētu saikni ar aktualitātēm latviešu valodā.

Darbs pie konsultāciju un atbilžu sniegšanas, metodisko palīgmateriālu veidošanas un mācību organizēšanas turpinās un turpināsies, lai nodrošinātu visaptverošu atbalsta funkciju dažkārt ne tik vienkāršās valodās situācijās.

Valsts valodas dienas atzīmēšana 15. oktobrī ir īpaši būtiska, jo 1998. gadā 15. oktobrī Satversmes ceturtajā pantā latviešu valoda tika nostiprināta kā valsts valoda Latvijas Republikā, nostiprinot latviešu valodu kā konstitucionālu vērtību.

 

 


[1] Valsts prezidents rosina Saeimu noteikt 17. martu kā Nacionālās pretošanās kustības piemiņas dienu un 15. oktobri kā Valsts valodas dienu. 01.10.2019. Pieejams: https://www.president.lv/lv/jaunums/valsts-prezidents-rosina-saeimu-noteikt-17-martu-ka-nacionalas-pretosanas-kustibas-pieminas-dienu-un-15-oktobri-ka-valsts-valodas-dienu