Jaunumi

Šī gada 20.jūlijā un 21.jūlijā Latvijā viesojas Kosovas tieslietu nozares delegācija. Vizītes ietvaros plānots apmeklēt vairākas Latvijas tieslietu institūcijas – Tiesu administrāciju, Rīgas apgabaltiesu, Augstāko tiesu un Rīgas rajona tiesu Jūrmalā, kā arī tikties ar Tieslietu ministrijas pārstāvjiem.

Eiropas Padomes Komisijas Tiesu efektivitātei (CEPEJ) mācību vizītes mērķis ir iepazīties ar Latvijas pieredzi par tiesu procesu digitalizāciju, lietu svēršanas sistēmu, ar tiesu saistīto datu apstrādi un tiesu reformu, līdz ar to stiprinot tieslietu kvalitāti un efektivitāti Kosovā.

Šodien, 20.jūlijā, delegācija viesojās Tiesu administrācijā. Tiesu administrācijas pārstāvji tikšanās laikā dalījās pieredzē par Latvijas tiesu darba administrēšanas specifiku, par elektroniskā tiesvedības procesa ieviešanu tiesās, kā arī sniegts ieskats informāciju tehnoloģiju rīku attīstībā. Sarunai Tiesu administrācijā pievienojās arī Tieslietu ministrijas pārstāvji, sniedzot informāciju par tiesisko regulējumu, tiesu reformu Latvijā.

Turpinot vizīti, šodien delegācija apmeklēs Rīgas apgabaltiesu. 

 

kosovas delegācija