Jaunumi
vizīte

No š.g. 27.jūnija līdz 8.jūlijam darba vizītē Latvijā viesojas delegācija no Eiropas Tiesiskās apmācības tīkla, EJTN (European Judicial Training Network), ko uzņem Latvijas Tiesnešu mācību centrs.

Šīs pieredzes apmaiņas vizītes mērķis ir veicināt savstarpēju juridisko prakšu atzīšanu, lai veidotu vienotu Eiropas tiesību telpu.

Šodien, 5.jūlijā, darba vizītes un apmaiņas programmas ietvaros, Tiesu administrācijā viesojas tiesneši un prokurori no tādām valstīm kā Vācija, Bulgārija, Polija, Spānija, Itālija, Ungārija, Čehija, Slovākija un Rumānija.

Vizītes ietvaros delegācija tika iepazīstināta ar Tiesu administrācijas darbības virzieniem, uzdevumiem un funkcijām, ieviestajiem IT risinājumiem un tehnisko nodrošinājumu tiesās, par elektronizētu tiesvedības procesu ieviešanu, par tiesu portālu un tajā pieejamajiem e-pakalpojumiem, kā arī tika pārrunāti jautājumi par personāla politiku, tiesnešu atlases procedūrām un personāla statistikas datiem.