Jaunumi
lekcija

Siguldas Valsts ģimnāzijā š.g. 31.oktobrī izglītojošās kampaņas “Es, Tu  un Satversme” ietvaros 9.klašu skolēni tikās ar Tiesu administrācijas Starptautiskās sadarbības un analītikas nodaļas vadītāja vietnieci Intu Salinieku par Latvijas Republikas Satversmi, Satversmes sapulces darbu valsts pamatlikuma tapšanā un Latvijas valsts veidošanās apstākļiem.

Tiesu administrācijas Starptautiskās sadarbības un analītikas nodaļas vadītāja vietniece Inta Salinieka:

"Manas viesošanās mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar valsts pamatlikuma būtību un uzsvērt tā klātesamību ikviena Latvijā dzīvojoša cilvēka ikdienā, īpaši vēršot uzmanību uz latviešu valodas nozīmi kopējā saziņā un nepieciešamību novērtēt un sargāt senču atstāto mantojumu – pašiem savu valsti.

Savukārt skolēnu pašpārvaldes Mediju departaments, lai atspoguļotu manu  lekciju arī citu klašu audzēkņiem,  vēlējās noskaidrot manu viedokli par tieslietu studijām, vai interese par tām skolēnu vidū  būtu veicināma, kā arī par ieguvumiem no piedalīšanās izglītojošās kampaņas "Es, Tu un Satversme" lekcijās man un skolēniem.

Zinot, cik milzīgam informācijas daudzumam ikdienā esam pakļauti, kā mediji ik brīdi cīnās par mūsu uzmanību, man šķita, ka tā ir unikāla iespēja  40 minūtes pusaudžu uzmanību pievērst vienam jautājumam – valsts pamatiem un vērtībām. Turklāt mani satrauc svešvalodu lietošana neformālā saziņā skolēnu vidū un pēdējā laika diskusijas par valsts dienesta nepieciešamību.

Mana iepriekšējā darbavieta 15 gadus bija Tieslietu ministrija. Tur dažāda nosaukuma struktūrvienībās un amatos mani darba pienākumi pamatā bija saistīti ar normatīvo aktu projektu sagatavošanu konstitucionālo tiesību jomā, normatīvo aktu projektu izvērtēšanu un atzinumu sniegšanu. Šajā laikā man bija iespēja skatīt likumu tapšanas procesu no sākuma līdz beigām – gan virzot tos caur Ministru kabineta gaiteņiem, gan esot klāt debatēs dažādās Saeimas komisiju sēdēs, t. sk. par dažāda satura grozījumiem pamatlikumā. Tāpat esmu piedalījusies Satversmes tiesas sēdēs, izvērtējot tiesību normu atbilstību Latvijas Republikas Satversmes normām. Šī daudzveidīgā un ilgstošā pieredze iedrošināja mani uzņemties Satversmes vēstneša lomu.”