Jaunumi
rz2

Š.g. 22. un 23.septembrī Helsinkos, Somijā norisinās Baltijas valstu seminārs, kurā tiekas Baltijas valstu delegāciju pārstāvji, Somijas Tiesu administrācijas pārstāvji un apspriež ar tiesu darba administrēšanu un tās attīstību saistītus jautājumus, apmainoties ar pieredzi par katras valsts aktuālajām aktivitātēm tiesu darba administrēšanas jomā.

Semināra pirmās dienas kārtībā ir jautājumi par tiesu sistēmas ilgtspējīgu digitalizāciju, e-pierādījumu platformu un tiesu darba administrēšanas aktuālajiem jautājumiem. Savukārt semināra otrajā dienā tiks diskutēts par tiesnešu personisko īpašību novērtējumu tiesnešu atlases procedūrā un tiesu vadību – darba slodzes mērīšana tiesās.

Latviju Baltijas valstu seminārā pārstāv Tiesu administrācijas delegācija šādā sastāvā: Andreta Balševica, Informācijas sistēmu un tehnoloģiju departamenta direktore, Māris Kumerdanks, Informācijas sistēmu un tehnoloģiju departamenta Informācijas sistēmu attīstības nodaļas vadītājs, Elīza Kārkliņa, Informācijas sistēmu un tehnoloģiju departamenta Informācijas sistēmu attīstības nodaļas informācijas sistēmu administratore un Roberta Zariņa, Informācijas sistēmu un tehnoloģiju departamenta Informācijas sistēmu attīstības nodaļas informācijas sistēmu administratore.

 

dalībnieki

 

Baltijas valstu seminārs ir tradīcija, ko pirms 9 gadiem iedibināja tā laika Tiesu administrācijas direktors, lai uzturētu kontaktus ar tuvākajām kaimiņvalstīm par aktualitātēm tiesu administrēšanas jautājumos.

Pēc iedibinātās tradīcijas semināra organizēšana katru gadu pēc kārtas tiek nodota vienai no semināra dalībvalstīm.

Šogad Baltijas valstu semināram pievienojas arī Latvijas Republikas Augstākās tiesas pārstāvji.

 

Vizīte tiek īstenota ar Tiesu administrācijas projekta “Justīcija attīstībai” finansiālo atbalstu (Nr.3.4.1.0/16/I/001).

logo