Jaunumi
cilvēks

Šodien, 10. jūlijā, norisinājās rajona (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu priekšsēdētāju sanāksme, kuras laikā tika pārrunātas vairākas aktualitātes.

Sanāksmes laikā Tiesu darbinieku ētikas komisijas priekšsēdētāja informēja par paveikto pirmajā ētikas komisijas darbības gadā un nākotnes plāniem. Pirmajā darbības gadā notikušas 35 komisijas sēdes un ir saņemti 6 iesniegumi. Divos gadījumos konstatēts ētikas principu pārkāpums, divos – pārkāpums netika konstatēts. Viens iesniegums atstāts bez izskatīšanas, otrs – atteikts izskatīt kompetences neatbilstības dēļ. Iezīmējot nākotnes plānus, Tiesu darbinieku ētikas komisija kā prioritāti izvirzījusi tiesu darbinieku uzticības veicināšanu komisijai, tāpat arī organizēt mācības un iepazīstināt ar ētikas pamatprincipiem, kuri jāievēro rajonu (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu darbiniekiem.

Sanāksmē tika pārrunātas arī tiesu informatīvās sistēmas (TIS) un e-lietas portāla aktualitātes. Tiesu administrācijas pārstāve informēja tiesu priekšsēdētājus par veiktajiem TIS 1 uzlabošanas darbiem, kā arī par aktivitātēm saistībā ar anonimizēšanas rīka un lietvedības moduļa ieviešanu tiesās. Tāpat tiesu priekšsēdētāji tika informēti par aktualitātēm Tieslietu akadēmijas projektā un nākamo gadu mācību plānu.