Jaunumi

 

Analizējot šī gada rajona (pilsētas) tiesu pārsūdzētos spriedumus, secināms, ka 55% no visiem pārsūdzētajiem apgabaltiesa atstāj spēkā, savukārt no pārsūdzētajiem lēmumiem spēkā paliek 64%. Ar minimālām izmaiņām šādi stabilitātes rādītāji saglabājas pēdējos četrus gadus.

Augstāki pirmās instances nolēmumu stabilitātes rādītāji ir Administratīvajai rajona tiesai, 76% spriedumu un 80% lēmumu šogad ir atstāti spēkā, bet pēdējos četros gadus nolēmumu stabilitāte ir augusi par dažiem procentiem.

Ilze Andruškina, Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja vietniece:” Tiesā rūpīgi sekojam līdzi Administratīvās apgabaltiesas un Augstākās tiesas prakses attīstībai, kolektīva ietvaros regulāri organizējam sanāksmes, lai to pārrunātu. Ir izveidojusies ļoti laba starpinstanču sadarbība ar Administratīvo apgabaltiesu un Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentu – regulāras tikšanās pieredzes apmaiņai un aktuālo jautājumu pārrunāšanai. Ne mazāk būtisks apstāklis labiem stabilitātes rādītājiem ir profesionāls, zinošs, atvērts, atsaucīgs un uz attīstību vērsts tiesnešu un tiesu darbinieku kolektīvs.”

 


info

info2