E-lieta Jaunumi
e-lieta

Šodien, 2023. gada 24. janvārī, Ministra kabineta sēdē valdība atbalstīja e-lietas otrā posma ieviešanu, kas paredz platformas koplietošanas risinājumu pilnveidošanu un jaunu E-lietas platformas koplietošanas risinājumu izstrādi.

E-lietas 2.posmā tiks pilnveidota standartizēta pieeja datu apmaiņai starp E-lietas platformā iekļautajām informācijas sistēmām, nodrošināti papildus tehniskie risinājumi, kas atvieglos institūciju darbu E-lietā, kā arī paplašinās sabiedrībai pieejamo elektronisko pakalpojumu klāstu.

Šajā posmā tiks pilnveidoti arī jau esošie pakalpojumi – informācijas iesniegšana, izmantojot elektroniskās veidlapas, lietas materiālu, tai skaitā prasības pieteikuma, iesnieguma vai sūdzības apskate, elektronisku nolēmumu saņemšana, paziņojums par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu un rēķinu apmaksa.

E-lietas 2.posmā iecerēta jaunu pakalpojumu izveidošana – maksāšanas paziņojumu apmaksa, ar tiesvedības gaitu saistīto izdevumu apmaksa,  videokonferences pieteikšana, iesniegumu iesniegšana prokuratūrai, lietas dalībnieku kalendārs, lietas dalībnieku apliecinājumi, kā arī valsts kompensācijas pieprasījums.

E-lietas 2. posma projektu īstenos Tiesu administrācija sadarbībā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi, Valsts probācijas dienestu, Juridiskās palīdzības administrāciju. Projekts ietver arī Latvijas Republikas prokuratūras (Prokuratūra) informācijas sistēmas attīstības (ProIS) procesus. Tādējādi Prokuratūra E-lietas 2.posmā ir projekta īstenošanas partneris, bet E-lietas programmā tā īstenos savu projektu – "Prokuratūras informācijas sistēmas attīstība E-lietas 2.posms".