Statuss:
Noslēdzies
1

Projekta nosaukums: Atbalsts Ukrainas Augstākās tiesas kapacitātes nostiprināšanai Eiropas integrācijas kontekstā

 

Ievērojot 2022. gada 24. martā izsludinātā granta projektu konkursa “Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs” nolikumu, projekts atbilst šādai prioritārai jomai: Publiskās pārvaldes attīstība un spēju stiprināšana, t.sk., darbs krīzes kontekstā; humānā palīdzība; atbildīgo iestāžu, tiesiskuma un drošības stiprināšana.

 

Projekts atbilst Ilgtspējīgās attīstības mērķu 16.apakšmērķim: Veicināt miermīlīgu un iekļaujošu sabiedrību ilgtspējīgai attīstībai, nodrošināt taisnīgas tiesas pieejamību visiem un izveidot efektīvas, atbildīgas un iekļaujošas institūcijas visos līmeņos

 

Projekta mērķis: Atbalsts Ukrainas Augstākās tiesas kapacitātes nostiprināšanai Eiropas integrācijas kontekstā.

 

Projekta budžets: 58 339,00 EUR

 

Projekta sadarbības partneri: Ukrainas Augstākā tiesa, Latvijas Augstākā tiesa

 

Projekta īstenošana: 08.-11.2022.

 

Projekts saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2022. gadā no attīstības sadarbības budžeta.

 

AM