Statuss:
Noslēdzies
Projekts

Projekta īstenošana: 01.02.2021.-31.01.2023.

Projekta vadošais partneris: Austrijas Federālā Tieslietu ministrija

Projekta partneri:

Tiesu administrācija (Latvija)

Ziemeļreinas-Vestfālenes federālās zemes Tieslietu ministrija

Slovēnijas Republikas Augstākā valsts Prokurora birojs

Horvātijas Tieslietu un valsts pārvaldes ministrija

Spānijas Tieslietu ministrija

Grieķijas Tieslietu, pārredzamības un cilvēktiesību ministrija

Luksemburgas Tieslietu ministrija

Itālijas Valsts pētniecības padome (Juridiskās informācijas un tiesu sistēmu institūts)

Somijas Tieslietu ministrija

Projekta mērķis:

Projektā iesaistītās institūcijas analizēs nepieciešamos datus krimināltiesu datubāzes izveidošanai un veiks nepilnību analīzi, par to, kuri dati jau ir pieejami nacionālajā līmenī un kuri dati trūkst nacionālajās datu bāzēs, lai izveidotu vienotu krimināltiesu datu bāzei nepieciešamo datu struktūru. Nākamajā posmā nepieciešamie dati tiks ieviesti nacionālā līmenī un tiks izveidots pārsūtīšanas mehānisms uz EK krimināltiesu datu bāzi.

Projekta mērķis ir izveidot mehānismu, kas informāciju aktualizētu bez to manuālas ievadīšanas. Visas ieviestās darbības tiks papildinātas ar testēšanas aktivitātēm, kā arī tiks nodrošināta atbilstība EK datu struktūrai.