Saites

Saites

Tiesu administrācijas uzturētās tīmekļa vietnes:

Tiesu administrācijas mājas lapa

www.ta.gov.lv

Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas mājas lapa

www.zemesgramata.lv

Tiesu informatīvās sistēmas mājas lapa

tis.ta.gov.lv

Tiesu mājas lapa

www.tiesas.lv

Tiesu e-pakalpojumu mājas lapa

manas.tiesas.lv 

Elektronisko izsoļu vietne

izsoles.ta.gov.lv  


Valsts iestādes:


Tiesas:


Sabiedriskās organizācijas:


Citi resursi