Jaunumi

Pirmdien, 14. novembrī, noslēdzās Tiesu administrācijas rīkotais semināru cikls Ukrainas Augstākās tiesas pārstāvjiem projekta “Atbalsts Ukrainas Augstākās tiesas kapacitātes nostiprināšanai Eiropas integrācijas kontekstā” ietvaros.

Kopumā, tika organizētas 3 lekcijas semināru ciklā, kas  norisinājās attālinātā režīmā tiešsaistes platformā Zoom. Lekciju ietvaros Ukrainas Augstākās tiesas pārstāvjiem tika sniegtas gan teorētiskas zināšanas, gan dota iespēja iegūt praktiskus rīkus, kuri palīdzētu saglabāt un atgūt emocionālo labklājību, veicot darba pienākumus kara un augsta stresa apstākļos.  

Lekciju laikā tika parunātas tēmas kā: Traumatisms un tā ietekme uz darba un ikdienas dzīvi: kā saglabāt darba spējas, kā vadīt stresu, kā palīdzēt sev saglabāt un atgūt spēkus, “resiliences” (dzīves spēka) stiprināšana, kā arī kā strādāt un plānot darbu nenoteiktības apstākļos.

Plašāku informāciju par projektu var iegūt šeit:

https://www.ta.gov.lv/lv/projekts/atbalsts-ukrainas-augstakas-tiesas-kapacitates-nostiprinasanai-eiropas-integracijas-konteksta

 

1

 

Projekts saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2022. gadā no attīstības sadarbības budžeta.