e-lieta

 

Projekts vērsts uz tiesu sistēmas un tiesībsargājošo institūciju darbības un procesu uzlabošanu un kapacitātes stiprināšanu, kas atbilst Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020.gadam definētajam rīcības virziena "Izcila uzņēmējdarbības vide" mērķim Nr.1 - izveidot izcilu uzņēmējdarbības vidi, optimāli samazinot administratīvo slogu, ēnu ekonomikas īpatsvaru tautas saimniecībā, kā arī korupciju, nodrošinot prognozējamu nodokļu politiku, uzlabojot tieslietu sistēmas darbību, kā arī paaugstinot valsts pārvaldes darbības efektivitāti.

Tiesu administrācijā E-lietas programmas 1. posma ietvaros līdz 2021. gada 1. ceturksnim tiek plānots īstenot E-lietas programmas vadošo projektu „Tiesu informatīvās sistēmas attīstība” (turpmāk – Projekts), kura virsmērķis ir izveidot vienotu un efektīvu tiesvedības elektronisko procesu, samazinot tiesvedības termiņus un nodrošinot informācijas pieejamību un atklātību.

Mērķi:
Efektīva un vienota elektroniskā tiesvedības procesa izveide.
Efektīva informācijas apmaiņa starp tiesām, lietas dalībniekiem un citām ar tiesvedību saistītajām informācijas sistēmām.
Racionāla TIS pilnveide, radot jaunus un izmantojot esošos koplietošanas risinājumus.

Projekta īstenotājs : Tiesu administrācija

Projekta partneri:
Latvijas Republikas Prokuratūra
Ieslodzījuma vietu pārvalde
Valsts probācijas dienests

Projekta īstenošanas laiks: 2018. gada marts – 2021. gada februāris

Projekta finansējums: EUR 3 173 000.00 (Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 85%)

 

 

 Publicēts: 01.12.2021.

https://www.ta.gov.lv/lv/jaunums/no-sodienas-1-decembra-lidzsinejo-tiesu-portalu-manastiesaslv-aizstas-jaunais-portals-elietalv

Publicēts: 01.12.2021.

https://www.delfi.lv/news/national/politics/lidzsinejo-tiesu-majaslapu-aizstas-e-lieta.d?id=53816389

Publicēts: 01.12.2021.

https://lvportals.lv/skaidrojumi/335287-e-lieta-informacijas-un-komunikacijas-tehnologiju-risinajumu-kopums-2021

Publicēts: 25.11.2021.

https://www.tm.gov.lv/lv/jaunums/saeima-konceptuali-atbalsta-regulejumu-vienotai-un-koordinetai-e-lietas-darbibas-nodrosinasanai

Publicēts: 23.11.2021.

https://www.ievp.gov.lv/lv/jaunums/ieslodzijuma-vietu-parvalde-uzsak-personala-apmacibas-e-lietas-pakapeniskai-ieviesanai-soda-izpildes-procesa

Publicēts: 23.11.2021.

https://www.ta.gov.lv/lv/jaunums/uzsak-macibu-vebinarus-tiesnesiem-un-tiesu-darbiniekiem-par-e-lietas-normativo-regulejumu

Publicēts: 22.11.2021.

https://www.ta.gov.lv/lv/galerija/no-2021gada-1decembra-jaunais-e-lietas-portals-wwwelietalv

Publicēts: 14.11.2021.

https://www.delfi.lv/bizness/versijas/janis-jurkans-e-lietas-projekta-veiksmiga-ieviesana-tikai-sadodoties-rokas.d?id=53774077

Publicēts: 12.11.2021.

https://www.ta.gov.lv/lv/jaunums/nosledzies-darbs-pie-procesualo-likumu-pienemsanas-e-lietas-ieviesanai

Publicēts: 10.11.2021.

https://www.ta.gov.lv/lv/jaunums/e-lietas-koplietosanas-risinajumu-platformas-likums-nodrosinas-koordinetu-e-lietas-darbibu

Publicēts: 29.10.2021.

https://www.ta.gov.lv/lv/jaunums/e-lietas-projekta-ieviesanas-pirmais-posms-tuvojas-noslegumam

Publicēts: 23.03.2021.

https://www.ta.gov.lv/lv/jaunums/tiek-veikti-nepieciesamie-soli-pakapeniskai-e-lietas-pirma-posma-ieviesanai

Publicēts: 23.12.2020.

https://www.ta.gov.lv/lv/jaunums/pirmo-reizi-kada-no-tiesam-lieta-izskatita-e-formata

Publicēts: 07.11.2020.

https://juristavards.lv/doc/275872-automatizeto-procesu-robotizacija-un-datu-pieejamiba/

Publicēts: 06.03.2019.

https://www.ta.gov.lv/lv/jaunums/deputati-atzinigi-verte-paveikto-e-lietas-ieviesana

 

https://www.ta.gov.lv/LV/aktualitates_17/informacija_54/igaunijas_tieslietu_ministrija_parnem_labako_praksi_no_latvijas.html_C2061

 

https://www.ta.gov.lv/UserFiles/Faili/Armnijas_delegcija_iepazstas_ar_Tiesu_administrcijas_paveikto_tieslietu_jom.pdf